VODIČ/KA  VZV (vysokozdvižného vozíka)
Vyhľadávanie: kancelária Mannheim, kancelária Bjelovar
Popis práce: práca v sklade so zmiešaným tovarom
Ďalšie pohodlie: ubytovanie