Okrem automatických zváracích strojov, nopus sa vyrába stroj na manuálne elektro-zváranie.

Čo sa týka REL(ručné oblúkové zváranie) je elektrický lúč, ktorý vzniká medzi elektródou a výrobkom, teda pripojenie k pólom elektriny (jednosmerný-DC alebo obojsmerný-AC). Potom nasleduje rovnomerné vloženie elektródy do elektrického lúča zváracím zariadením a tavenie elektródy a tvorba zváracej zlúčeniny.

Proces REL má široký rozsah použitia: na výrobu zvárania a opravy zvárania väčšiny kovových materiálov. Avšak z ekonomických dôvodov (nízke rýchlosti zvárania a orientácia 1,5 až 2 kg / h na ložisku), sa aplikuje na vykonanie kratších zvarov, typicky s hrúbkou nie viac ako 15 mm (20 mm) na tupo zvárané spoje, rohové škáry a kratšiu hrúbku zvaru ( kde sa zvyčajne nevyžaduje zvýšená penetrácia do koreňa poruchy).

Ručné elektro-zváranie je možné použiť na všetky plochy zvárania s požadovaným vybavením a predstavuje nákladovo efektívne riešenie pre malý počet požadovaných zariadení.

Zváracia technika