• Výroba špeciálnych kovových prvkov
  • Výroba prvkov pre automatizovanú výrobu v automobilovom a leteckom priemysle