Vývoj

Siemens NX programovanie CAD / CAM / CAE prostredie, ktoré umožnia, že produkt je tvorený s alebo bez parametrov montážnych na pevný povrch alebo substrát.

Najdôležitejšie oblasti použitia spoločnosti Siemens NX sú:

  • Priemyselný dizajn a štylizácia
  • Návrh obalov
  • Mechanické projekty
  • Návrh elektromechanických systémov
  • Mechanické simulácie
  • Elektromechanické simulácie
  • Návrh trvácnych nástrojov a zariadení
  • Riadenie inžinierskych procesov

Základom programového prostredia sú moduly priestorového modelovania (montáž), montážne obvody a technické výkresy. Na analýzu pevnosti častí alebo zostáv NX sa metóda konečných prvkov používa pomocou zabudovaného balíka NX Nastran alebo iných externých výpočtov. Siemens NX tiež umožňuje analýzu kinematiky a dynamiky mechanizmov (simulácia pohybu).

Program má vstavaný nástroj na generovanie nástrojov pre CNC obrábacie stroje, ktoré umožňujú programovanie v celom rozsahu až 5 kontinuálne riadených osí. Program vám umožňuje vytvoriť nástroj virtuálneho stroja a priamu simuláciu kódu programu vo vašom pracovnom prostredí.