Strojové obrábanie

CNC sústruženie
Strojové obrábanie kovov pomocou moderných CNC technológií zaručuje vysokú presnosť, opakovateľnosť a rýchlosť dodávania dielov.

CNC frézovanie
CNC obrábacie centrum je automatizovaná frézka pre frézovanie 2.5D, presné vŕtanie a rezanie závitov. CNC trojosové frézovanie poskytuje príležitosti na výrobu veľmi zložitých a technicky náročných kovových častí.

CNC ohýbanie
CNC ohýbanie je výrobný proces, ktorý ohýba plech pod určitým uhlom. Široká škála, ktoré možno v prípade potreby meniť, umožňujú ohýbanie pod rôznymi uhlami a v prípade veľmi zložitých foriem práce, vieme vyrobiť pomocné nástroje v našej nástrojárni aby sme dostali požadovaný tvar.