Služba

  • Odstránenie a údržba strojných zariadení
  • Logistické a spúšťacie služby
  • Obrábanie a zváranie