KARLSRUHE

Kancelária Karlsruhe, ústredie skupiny Nopus a centrála firmy Nopus GmbH, sa stará o terénnych pracovníkov a zaoberá sa komunikáciou so zahraničnými partnermi a hľadá nových.