BJELOVAR

Výroba v Bjelovare súvisí s kovospracujúcim priemyslom. Súčastne je aj sídlo spoločnosti Nopus d.o.o., kde sa uskutočňuje úplná administrácia pracovníkov, hľadanie nových pracovníkov, výber a proces prípravy a oboznámenie pracovníkov s prácou a spoločnosťou.