Vyhlásenie o ochrane súkromia

Týmto vyhlásením sa zaväzujeme chrániť súkromie používateľov, zákazníkov a návštevníkov našej webovej stránky a bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prostredníctvom tejto webovej stránky poskytujú.

Toto oznámenie popisuje typ informácií, ktoré od Vás môžeme zhromaždiť pri návšteve našich webových stránok, a vysvetľuje, ako tieto informácie používame, a kroky, ktoré podnikáme na ich ochranu. V oznámení sa tiež opisujú možnosti, ktoré máte v súvislosti so zhromažďovaním a použitím Vašich informácií pri návšteve našej webovej stránky.

Aké informácie zhromažďujeme o Vás a ako ich používame?

Vo všeobecnosti môžete navštíviť našu webovú stránku bez toho, aby ste o sebe prezradili osobné údaje. Pri návšteve tejto webovej stránky nezhromažďujeme osobné údaje o Vás (napríklad ako sú Vaše meno a kontaktné údaje), pokiaľ dobrovoľne neodovzdáte údaje pomocou jedného z dostupných formulárov na konkrétny účel (kontaktný formulár, registračný formulár, nákupný formulár, formulár pre prihlásiť sa na newsletter) a tým vyjadriť svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov na uvedené účely. Všetky osobné údaje sa používajú výlučne na účely, na ktoré boli zhromaždené, a na ktoré bol udelený súhlas. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu udeliť osoby staršie ako 16 rokov alebo staršie, zatiaľ čo pre osoby mladšie ako 16 rokov môžu súhlas udeliť rodič alebo opatrovník. Zhromaždené údaje žiadnym spôsobom nesprístupníme neoprávneným tretím stranám, s výnimkou účelu stanoveného zákonom. Všetky údaje sa vymažú po ukončení účelu, na ktorý boli zhromaždené, tj po ukončení zmluvného vzťahu, a najneskôr po uplynutí všetkých právnych záväzkov týkajúcich sa uchovávania osobných údajov.

Tu sú ďalšie okolnosti, za ktorých budeme Vaše údaje zdieľať s oprávnenými tretími stranami a ďalšie účely, pre ktoré používame Vaše údaje:

Poskytovanie informácií spoločnosti Google Inc.
Spoločnosť Google zhromažďuje informácie prostredníctvom nášho používania služby Google Analytics na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa tieto informácie vrátane IP adresy a údajov zo súborov cookie na rôzne účely, napríklad na zlepšenie služby Google Analytics. Informácie sa so spoločnosťou Google zdieľajú anonymne. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké informácie zhromažďuje spoločnosť Google, ako ich používa a ako ovládať informácie odoslané spoločnosti Google, prejdite na stránku partnera ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Službu Google Analytics môžete deaktivovať nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook pixel / sledovanie konverzií
S Vaším povolením naše webové stránky používa Facebookov Pixel sledovania konverzií. Týmto spôsobom môžeme sledovať Vaše pohyby, keď kliknete na reklamu na Facebooku a sledujeme efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Zhromaždené údaje sú úplne anonymné. Zhromaždené údaje sú však Facebookom ukladané a spracovávané (v súlade s ich pravidlami používania údajov, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/about/privacy/). Sledovanie konverzií na Facebooku umožňuje Facebooku a jeho partnerom, aby Vám boli zobrazované reklamy na Facebooku, aj mimo neho. Na tento účel sa vo Vašom počítači uloží súbor cookie. (Ak chcete svoj súhlas zrušiť, kliknite na odkaz: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/)

Účtovníctvo
Údaje zdieľame s našimi účtovníkmi na daňové účely. Napríklad zdieľame faktúry, ktoré vydávame a prijímame s našimi účtovníkmi, za účelom vyplnenia daňových priznaní a faktúr na konci roka.

Typy spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe kontaktného formulára sú: meno a priezvisko a e-mail, a dodatočne ak je to uvedené, adresa, mesto a poštové smerovacie číslo, telefónne číslo.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho prihlásenia k odberu noviniek - newsletter sú: e-mailová adresa.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe registračného formulára a nákupného formulára: meno a priezvisko, e-mail, adresa, mesto a poštové smerovacie číslo, telefónne číslo.

Informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú na našich webových stránkach

Informácie automaticky ukladáme do protokolových súborov servera, ako je vaša IP adresa, typ prehliadača, stránky presmerovania / ukončenia a operačný systém. Tieto informácie používame na správu našich webových stránok a našich technických riešení, na pochopenie toho, ako návštevníci prechádzajú cez naše webové stránky a služby, a na zlepšenie Vašich skúseností, kým používate naše webové stránky a služby.  

Prístup a aktualizácia Vašich osobných údajov

Náš používateľ má vždy nasledujúce práva:

  • právo na prístup k údajom a nahliadať do údajov
  • právo byť informovaný o spracovaní osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo odvolať súhlas
  • právo namietať
  • právo na opravu a zmenu osobných údajov v prípade, že údaje sú neúplné alebo nepresné
  • právo na vymazanie v prípadoch, ako je ukončenie účelu spracovania, odvolanie súhlasu alebo v prípade podania námietky.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Môžete nás tiež kontaktovať telefónom uvedeným na webových stránkach alebo zaslaním e-mailu na našu adresu uvedenú na webových stránkach.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Zaväzujeme sa prijať príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným zaobchádzaním s nimi a pred ich náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Pri poskytovaní Vašich osobných údajov prostredníctvom našej webovej stránky, sa tieto informácie odosielajú bezpečne prostredníctvom internetu, pomocou vysoko kvalitného šifrovania a ukladajú sa na naše zabezpečené servery, ktoré sú umiestnené v EÚ.