Obmedzenie zodpovednosti

Nopus d.o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií alebo akékoľvek chyby na tejto webovej stránke.

Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a presné, a preto sa obsah na tejto webovej stránke neustále zdokonaľuje a môže sa meniť.

Nezodpovedáme ani za žiadne škody alebo straty spôsobené priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy (link) na iné webové stránky. Používateľ ich môže navštíviť na svoje vlastné riziko. Nopus d.o.o. nie je zodpovedný za obsah na externých webových stránkach.

Užívateľ súhlasí s tým, že žiaden zamestnanec spoločnosti Nopus d.o.o. ani žiadna iná osoba alebo spoločnosť, ktorá sa podieľala na tvorbe týchto stránok, nemôže byť zodpovedná za škody alebo straty spôsobené iným osobám alebo spoločnostiam v dôsledku používania tejto webovej stránky.