Prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.

PREPRAVNÝ PORIADOK ŚCIĄGNIJ

Prepravný poriadok