ZAMESTNANOSŤ A VZDELÁVANIE
V rámci spoločnosti bolo organizované vzdelávacie centrum v spolupráci so vzdelavacími inštitúciami z Bjelovaru
VTŠ Mechatronika, stredná odborná škola a technická škola